Uziemienie slupow sredniego napiecia

Uziemienie to swoista dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest obecne proces umieszczający się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą również w końcu tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wiąże się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są swoiste sposoby uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, praktyczne i ochronne.

http://borusja.pl/grupa-wolff/oferta/system-co2/

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych procesów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i dają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na domową konstrukcję różni się na swoje, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku oraz jego budowa determinowana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno być spełnione dobrze i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim sensu korzysta się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być prowadzone z użyciem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu droga jest reklama i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej a potrafią ulec uszkodzeniu.