Ocena zagrozenia wybuchem firmy

Zagrożenie wybuchem w stanowisku pracy albo drugich pomieszczeniach dostępnych jest kwestią, która nie że stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich pomieszczeniach oraz niekorzystanie się do niego pewno istnieć podstawą poważnej tragedii. Miejsca o właściwym narażeniu na drogę eksplozji to rozmaite sklepy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego trzeba aby trafiło do nieszczęścia: dostępne są palne gazy przetrzymywane z butlach o wysokich pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to sprzyja możliwości wystąpienia eksplozji.

W znaczeniach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Szczególnie ważne są regularne przeglądy maszyn i wynoszenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w silniku elektrycznym, nastąpi w nim duże iskrzenie, kilkunastokrotnie silniejsze niż przy codziennej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie łatwo napełnić nim mieszkanie na końcu, że zaszło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać zmieszane z powietrzem w ścisłym stężeniu aby mogło osiągnąć do eksplozji, to ciągle nie wolno tego faktu bagatelizować.

Inna rola w zabezpieczeniu to korzystanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na efekt zwiększonego poboru prądu przez lampę w pierwszej porze jej roli. Mówi to zarówno lamp żarowych kiedy i świetlówek. Taka iskra to dość dużo, aby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie ogranicza to ryzyko, ale zawsze najważniejszym pozostaje kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.