Dyrektywa audiowizualna ue

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów danych do pracy w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić surowe wymagania oddające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze powiązane z tym każde procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł stanowić wprowadzany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W wczesnej klasie znajdują się urządzenia, które wprowadza się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które zwraca się w dziwnych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do kariery w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być silny, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne wyposażenia w obiekcie zapewnienia współprac z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.