Dyrektywa atex tekst

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest dane do wyznaczania wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Przecież w hotelach, pensjonatach, a także w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera za wiele energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z wielkiego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym przedstawia się stworzenie osobnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na wesele, na rodzimym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które pokazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoko elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, są piękną technika i niskie napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia pomieszczeń o innym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref naturalnych i oświetlenia rezerwowe obejmuje także oświetlenie ewakuacyjne stanowisk praktyce w strefie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie jest niemałe prawdopodobieństwo wypadku wśród pracowników lub własnych kobiet w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich dramatycznych sytuacji będą wykopy oraz czynności z treściami toksycznymi lub wybuchowymi. Więcej w przypadku wykonywania obowiązków przy szybko rozwijających maszynach, trzeba zrobić ewentualność włączenia światła awaryjnego w formy awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w organizmy mikroprocesorowe i związane magistralą komunikacyjną z firmą centralną systemu. Niewątpliwą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED jest fakt, że istnieje zatem głównie system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne a kolejne urządzenia zachodzące w zestaw systemu, posiadają własne źródła napięcia w sytuacje akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED podaje się z racje centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, zaś komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami przeprowadza się po dwuprzewodowej magistrali.